Pasmo Karkonosze Pasmo Karkonosze

PołożenieKarkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów Zachodnich, ciągnące się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie, po przełęcz Okraj na wschodzie. Główny grzbiet tego pasma, który dzieli się na Grzbi

więcej
Góry Izerskie Góry Izerskie

PołożenieGóry Izerskie tworzą zachodni człon Sudetów. Od wschodu i południowego-wschodu sąsiadują z Kotliną Jeleniogórska i Karkonoszami, od południa i południowego-zachodu, poprzez dolinę Nysy Łużyckiej, z G&o

więcej
Góry Kaczawskie Góry Kaczawskie

PołożenieGóry Kaczawskie są najbardziej wysuniętym pasmem Sudetów Zachodnich. Graniczą z Górami Wałbrzyskim na południowym-wschodzie, Rudawami Janowickimi na południu, górnym odcinkiem doliny Nasy

więcej
Rudawy Janowickie Rudawy Janowickie

PołożenieRudawy Janowickie to niewielki pasmo położone we wschodniej części Sudetów Zachodnich o powierzchni ok. 90 km2. Oddzielają Kotlinę Jeleniogórską na zachodzie od Kamiennogórskiej na wschodzie. Na p&oacu

więcej
Góry Wałbrzyskie Góry Wałbrzyskie

PołożenieGóry Wałbrzyskie leżą w Sudetach Środkowych i przebiegają z północnego-zachodu na południowy-wschód, od Doliny Bobru do doliny Bystrzycy. Na południu Dolina Leska i Dolina Rybnej oddzielają je od G&oac

więcej
Góry Kamienne Góry Kamienne

PołożenieTo górskie pasmo ułożone w kształcie asymetrycznego rogala wyrasta na południowy wschód od Kamiennej Góry i należy w całości do Sudetów Środkowych. Pasmo dominuje ponad Bramą Lubawską stromymi s

więcej
Góry Sowie Góry Sowie

PołożenieGóry Sowie należą do Sudetów Środkowych. Ciągną się od doliny Bystrzycy na północnym-zachodzie, po Przełęcz Srebrną na południowym wschodzie, gdzie łączą się z Górami Bardzkimi.

więcej
Góry Bystrzyckie Góry Bystrzyckie

PołożeniePrawie w całości leżą na terenie Polski i ciąganą się od okolic Dusznik Zdroju po Międzylesie na południu. Góry Bystrzyckie na północy ograniczone są doliną Bystrzycy Dusznickiej, na wschodzie ostra krawędź w

więcej
Góry Orlickie Góry Orlickie

PołożenieGóry Orlickie to mało zróżnicowane i równoległe pasmo do Gór Bystrzyckich, położone w południowo-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej, oddzielone doliną Dzikiej Orlicy i górnym biegiem Bystr

więcej
Masyw Śnieżnika Masyw Śnieżnika

PołożenieMasyw Śnieżnika położony jest na południowy wschód od Kłodzka i stanowi najwyższe pasmo w polskiej części Sudetów Wschodnich (wyższe od niego są tylko Karkonosze). Od zachodu graniczy z Górami Bystrzyc

więcej
Góry Bialskie Góry Bialskie

PołożenieGóry Bielskie leżą w połowie w Polsce, a w połowie w Morawach. Są w Sudetach tym, czym Bieszczady w Karpatach. Od Gór Złotych oddziela je Biała Lądecka, od Masywu Śnieżnika – potok Morawka i przełęcz Pł

więcej
Góry Złote Góry Złote

Położenie Góry Złote ciągną się szerokim łukiem od granicy z Górami Bardzkimi – Przełęczy Kłodzkiej na północnym-zachodzie, do Gór Bialskich i czeskich Desenikó

więcej
Góry Opawskie Góry Opawskie

PołożenieGóry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód fragment polskich Sudetów. Stanowią one niewielkie pasmo na pograniczu z Republiką Czeską, gdzie po stronie polskiej leży zaledwie kilka szczytów

więcej
Tatry Tatry

PołożenieTaty to najwyższe pasmo w Łańcuchu Karpat; powierzchnia Tatr liczy 785 km², z czego około 175 km² (ponad 22%) leży w granicach Polski. Główna grań Tatr przebiega od Huciańskiej Przełęczy (905 m n.p.m.) na

więcej
Pieniny Pieniny

PołożeniePieniny to pasmo górskie położone w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą część długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy). Od południa Pieniny graniczą

więcej
Beskid Śląski Beskid Śląski

PołożenieBeskid Śląski to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich. Na zachodzie Beskid Śląski graniczy z Beskidem Śląsko - Morawskim, na południowy wschodzie sąsiaduje z Beskidem Żywieckim, Kotliną Żywieck

więcej
Beskid Mały Beskid Mały

PołożenieBeskid Mały to pasmo górskie, stanowiące część Beskidów Zachodnich, mające charakter wyspy górskiej o długości ok. 35 km i szerokości ok. 10 km. Granice Beskidu Małego wyznaczają na północy: Pog

więcej
Beskid Makowski Beskid Makowski

PołożenieBeskid Makowski to grupa górska należąca do Beskidów Zachodnich. Beskid Makowski położony jest między rzeką Koszarawą na zachodzie, a Rabą i jej dopływem Krzeczówką na wschodzie.

więcej
Beskid Żywiecki Beskid Żywiecki

PołożenieBeskid Żywiecki to drugie po Tarach co do wielkości pasmo górskie w Polsce; znajduje się na głównym wododziale zlewisk Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Obszar Besk

więcej
Beskid Wyspowy Beskid Wyspowy

PołożenieBeskid Wyspowy to część Beskidów Zachodnich, położona pomiędzy doliną Skawy a Kotliną Sądecką. Zajmuje on powierzchnię ok. 1000 km² i położony jest między: Beskidem Makowskim, Kotliną Rabczańską, Gorcami, Kotli

więcej
Gorce Gorce

PołożenieGorce to pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Na północy Gorce graniczą z Kotliną Rabczańską i Beskidem Wyspowym, na wschodzie sąsiadują z Beskidem Sądeckim, na południu z Kotliną Orawsko - Nowotarską

więcej
Beskid Sądecki Beskid Sądecki

PołożenieBeskid Sądecki to pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. Od zachodu pasmo to ograniczone jest doliną Dunajca, która oddziela go od Gorców, na północnym zac

więcej
Beskid Niski Beskid Niski

PołożenieBeskid Niski leży na terytorium dwóch państw: Polski i Słowacji; to pasmo górskie w Karpatach położone między przełęczami Łupkowską na wschodzie,  a Tylicką na zachodzie. Wschodnia granica Beskidu Niskie

więcej
Bieszczady Bieszczady

PołożenieBieszczady obejmują najbardziej wysuniętą na południowym – wschodzie część Polski. Stanowią część głównego łuku karpackiego będąc jednocześnie pierwszym członem

więcej
Góry Sanocko-Turczańskie Góry Sanocko-Turczańskie

PołożenieGóry Sanocko – Turczańskie to niewielkie pasm górskie w Karpatach Wschodnich, przecięte granicą polsko - ukraińską. Rozciągają się one na powierzchni około 930 km² na północ od Bieszczad&oac

więcej
Pasmo Klonowskie Pasmo Klonowskie

Pasmo to rozciąga się od zachodu, od Zagnańska Klownowskie dolinie Bobrzy, aż po okolic Bodzentyna na wschodzie. Zbudowane jest głównie z kwarcytów dewońskich oraz piaskowców. Wzgórza porośnięte są lasem jodłowo-bukowym. Przez Pasmo Klownowskie prze

więcej
Pasmo Bostowskie Pasmo Bostowskie

Pasmo to leży w północnej części regionu, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zbudowane jest z piaskowców dewońskich i łupków, pokryte jest także utworem z czwartorzędu – lessem.

więcej
Pasmo Oblęgorskie Pasmo Oblęgorskie

Pasmo to, zbudowane z piaskowców triasowych, rozciąga się od doliny Łosośny na zachodzie, po dolinę Bobrzy na wschodzie. Porośnięte jest w lasem, w którym przeważają dęby, buki i jodły. Południowe stoki pasma pocięte są licznymi wąwozami oraz ciekami wodnymi. Prz

więcej
Pasmo Masłowskie Pasmo Masłowskie

Należy do tzw. pasma głównego Gór Świętokrzyskich i jest geologicznym przedłużeniem Łysogór w kierunku zachodnim. Granicą pasma na zachodzie wyznacza dolina Sufragańca, a na wschodzie dolina Lubrzanki. Zudowane są przede wszystkim z kwarcytów i łupk

więcej
Łysogóry Łysogóry

To najwyższe i najpotężniejsze pasmo Gór  Świętokrzyskich. Jego granicę wyznacza na północnym zachodzie przełom rzeki Lubrzanki, natomiast na południowym-wschodzie okolica Nowej Słupii. Zbudowane z kwarcytów i łupków kambryjskich. Najbardziej c

więcej
Pasmo Jeleniowskie Pasmo Jeleniowskie

Pasmo to, zbudowane z kwarcytów kambryjskich, biegnie od zachodu, od doliny Słupianki, na wschód ku Wyżynie Sandomierskiej. Podnóża Pasma Jeleniowskiego pokryte są lessem. Prawie w całości porośnięte lasem jodłowo-bukowym wchodzi w skład Jeleniowskiego Par

więcej
Pasmo Zgórskie Pasmo Zgórskie

Pasmo to biegnie od zachodu, od okolic miejscowości Rykoszyn, na wschód po przełom Bobrzy. Natomiast przełom tej rzeki oddziela je od Pasma Posłowickiego. Pasmo Zgórskie porastają głównie bory mieszane, grądy i buczyny. Z uwagi na wybitne walory przyrodnic

więcej
Pasmo Posłowickie Pasmo Posłowickie

Pasmo to rozciąga się od doliny Bobrzy na zachodzie, aż po pasmo Dymińskie na wschodzie. Leży na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Pasmo Posłowickie porośnięte jest w większości lasami bukowo-jodłowymi. U podnóża góry Biesak znajduje się rezerwa

więcej
Pasmo Dymińskie Pasmo Dymińskie

Pasmo to rozciąga się od Pasma Posłowickiego, na zachodzie, aż po przełom rzeki Lubrzanki na wschodzie. Zbudowane jest ze skał kambryjskich. Jego teren porastają lasy bukowo-jodłowe. Licznie występują tu rumowiska skalne (gołoborza). Pasmo to należy do Chęcińsko-Kieleckiego Pa

więcej
Pasmo Brzechowskie Pasmo Brzechowskie

Pasmo to ciągnie się od rzeki Warkocz, opadając na wschód aż do doliny Bielanki. Pokryte jest w większości lasem jodłowo-bukowym. Przez góry przebiega niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa. Najwyższy szczyt to Góra Sikorza (361 m n.p.m.).

więcej
Pasmo Orłowińskie Pasmo Orłowińskie

Pasmo to rozciąga się od przełomu rzeki Belnianki na zachodzie, aż po dolinę Łągowicy na wschodzie. Zbudowane jest głównie z szarogłazów i łupków sylurskich, oraz piaskowców dewońskich i kambryjskich. Pasmo Orłowińskie wchodzi w skład Lisowsko-Orłow

więcej
Pasmo Iwaniskie Pasmo Iwaniskie

Pasmo to położone jest w południowo-wschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich i rozciąga się od Doliny Wszachówki na północnym zachodzie, aż po okolice wsi Gryzikamień na południowym wschodzie. Nazwa pasma pochodzi od nazwy miejscowości Iwaniska. Najwyższe wzni

więcej
Pasmo Wygiełzowskie Pasmo Wygiełzowskie

Płaskowyż, położony na południowo-wschodnim krańcu Gór Świętokrzyskich. Granicę wyznacza dolina Łągowicy na zachodzie, na wschodzie natomiast dolina Koprzywianki. Pasmo to zbudowane jest przeważnie z piaskowców, iłołupków i mułowców, przykrytych war

więcej
Pasmo Chęcińskie Pasmo Chęcińskie

Pasmo to ciągnie się od północnego-zachodu, od okolic miejscowości Zajączków, aż na wschód, gdzie leży miejscowość Chęciny. Góry te zbudowane są przeważnie z wapieni i dolomitów dewońskich. W okolicy miejscowości Chęciny eksploatowany jest tz

więcej
Grzbiet Bolechowicki Grzbiet Bolechowicki

Pasmo położone na południowy-zachód od Kielc. Jego granicę na zachodzie wyznacza dolina rzeki Bobrza, natomiast na wschodzie droga Kraków-Kielce. Najwyższym wniesieniem gór jest Miejska (332 m n.p.m.). Inne wzniesienia to Okrąglica (320 m n.p.m.), Czerwona

więcej
Pasmo Daleszyckie Pasmo Daleszyckie

Pasmo to, zbudowane ze skał kambryjskich i dewońskich, ciągnie się od rzeki Lubrzenki, aż po przełom rzeki Warkocz. Jego wzniesienia porasta las bukowo - jodłowy, a zagłębienia bór sosnowy. Pokryte jest w większości lasem jodłowym. Najwyższy szczyt to Otrocz (376 m n.p.

więcej
Pasmo Cisowskie Pasmo Cisowskie

Granicę tego pasma na zachodzie wyznacza dolina rzeki Belnianka, natomiast na wschodzie rzeka Łukawka. Zbudowane jest przede wszystkim z szarogłazów i łupków sylurskich oraz piaskowców dewońskich i kambryjskie. Pasmo to porasta las, w większości o charakte

więcej
Pasmo Ociesęckie Pasmo Ociesęckie

Pasmo to biegnie od wsi Wólka Pokłonna na zachodzie, aż po przełom rzeki Łukawka na wschodzie. Zbudowane jest z szarogłazów i łupków sylurskich oraz piaskowców dewońskich i kambryjskich. Wzgórza Osiesęckie porastają lasy jodłowo - bukowe. Prz

więcej
Góry Stołowe Góry Stołowe

PołożenieGóry Stołowe ciągną się z północnego zachodu na południowy wschód, dość wąskim pasmem. Zaczynają się w Polsce w Kotlinie Krzeszowskiej koło Kamiennej Góry, jako Zawory i kończą w Polsce nad Pola

więcej
Góry Bardzkie Góry Bardzkie

PołożeniePasmo górskie między Górami Sowimi na północnym-zachodzie, oddzielone od nich Przełęczą Srebrną, a Górami Złotymi na południowy-wschód, od których to oddziela je Przełęcz Kłodzka.

więcej


Miejsce na twoją reklamę.
Rezerwacja pod numerem
tel. 075 64 19 919
poprzedni | następny
Online 10 (3)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet