Pasmo Karkonosze
 Pasmo Karkonosze

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Pozaalpejska Europa Zachodnia 

Masyw Czeski 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

Sudety Zachodnie 

Karkonosze 

 

35 km 

 

Śnieżka (1603 m n.p.m.) 

Położenie
Karkonosze to najwyższe pasmo górskie Sudetów Zachodnich, ciągnące się od Przełęczy Szklarskiej na zachodzie, po przełęcz Okraj na wschodzie. Główny grzbiet tego pasma, który dzieli się na Grzbiet Śląski, Grzbiet Czarny i Grzbiet Kowarski i ciągnie się przez 36 km, wyznacza granicę polsko-czeską. Po stronie polskiej znajduje się 1/3 Karkonoszy, natomiast po stronie czeskiej 2/3. Polska część Karkonoszy leży w dorzeczu Bobru i w zlewisku Morza Bałtyckiego.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Karkonosze są nieporównywalne pod każdym względem do innych pasm w Sudetach. Całość tych gór zajmuje obszar około 800 km2, co w porównaniu do powierzchni Tatr (około 850 km2) świadczy o rozmiarze tych gór. Pod względem budowy geologicznej Karkonosze są górami bardzo starymi. Ich ukształtowanie jest wynikiem procesów geologicznych trwających od przeszło miliarda lat. W okresie nasilonych zlodowaceń oraz po ustąpieniu lądolodu, powstały najbardziej atrakcyjne elementy rzeźby, które nadały niektórym fragmentom Karkonoszy znamiona gór typu alpejskiego. Pozostałością po lodowcu są kotły, jeziora oraz wały morenowe tj. Śnieżne Kotły, Kotły Małego i Wielkiego Stawu, Kocioł Łomniczki. Ciekawym wytworem są także pięknie ukształtowane skałki, na których powierzchni można dostrzec wykształcone kociołki wietrzeniowe, natomiast w łożyskach rzek i potoków – marmity, czyli tzw. garnki polodowcowe. 

 

Karkonosze pod względem bogactwa i rzadkości flory zajmują wśród polskich gór trzecie miejsce po Tatrach i Pieninach. Wśród blisko 200 gatunków roślin porastających Karkonosze większość ma charakter typowo górski. Świat zwierzęcy Karkonoszy jest bardzo ciekawy i urozmaicony, a w jego skład wchodzi 40 gatunków zwierząt. Jeszcze tak niedawno liczba ta była zdecydowanie większa, ale niektóre zwierzęta, głównie drapieżne, zostały całkowicie wytępione np. niedźwiedź brunatny, wilk, ryś.

zabytki w Jeleniej Górzenartostrady w Jeleniej Górzezamki w Jeleniej Górzekościoły w Jeleniej Górzeparki w Jeleniej Górzeparki wodne w Jeleniej Górzeskałki w Jeleniej Górzeschroniska w Jeleniej Górzetory w Jeleniej Górzemuzea w Jeleniej Górzepunkty widokowe w Jeleniej Górzejaskinie w Jeleniej Górzelotniska w Jeleniej Górzepasma górskie w Jeleniej Górzeteatry w Jeleniej Górzepałace w Jeleniej Górzezabytki w Karpaczunartostrady w Karpaczutory saneczkowe w Karpaczuwspinaczka w Karpaczuszczyty w Karpaczukościoły w Karpaczudoliny w Karpaczustadniny koni w Karpaczuparki w Karpaczuparki wodne w Karpaczuskałki w Karpaczuschroniska w Karpaczumuzea w Karpaczuwodospady w Karpaczuzapory w Karpaczupunkty widokowe w Karpaczukolejki w Karpaczuulice w Karpaczupomniki w Karpaczugalerie w Karpaczupomniki przyrody w Karpaczuzabytki w Szklarskiej Porębienartostrady w Szklarskiej Porębiestawy w Szklarskiej Porębiewspinaczka w Szklarskiej Porębieszczyty w Szklarskiej Porębiekościoły w Szklarskiej Porębieparki w Szklarskiej Porębieskałki w Szklarskiej Porębiesztolnie w Szklarskiej Porębieschroniska w Szklarskiej Porębietory w Szklarskiej Porębiemuzea w Szklarskiej Porębiewodospady w Szklarskiej Porębiepunkty widokowe w Szklarskiej Porębiekolejki w Szklarskiej Porębiepomniki w Szklarskiej Porębieszlaki turystyczne w Szklarskiej Porębiegalerie w Szklarskiej Porębiemiasteczka w Szklarskiej Porębiepomniki przyrody w Szklarskiej Porębieścieżki edukacyjne w Szklarskiej Porębierzeki w Szklarskiej Porębie więcej
Online 16 (1)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet