Rudawy Janowickie
 Rudawy Janowickie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Pozaalpejska Europa Zachodnia 

Masyw Czeski 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

Sudety Zachodnie 

Rudawy Janowickie 

 

ok. 20 km 

 

Skalnik 945 m 

Położenie
Rudawy Janowickie to niewielki pasmo położone we wschodniej części Sudetów Zachodnich o powierzchni ok. 90 km2. Oddzielają Kotlinę Jeleniogórską na zachodzie od Kamiennogórskiej na wschodzie. Na północy od Gór Kaczawskich oddziela je dolina Bobru, natomiast granica południowa wznosi się do Przełęczy Kowarskiej.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Rudawy Janowickie cechują się niezwykłym krajobrazem oraz przepięknymi, zalesionymi terenami, z licznymi potokami. Na ich terenie spotkać można liczne wzniesienia i strome stoki, porozrzucane formy skalne oraz szereg malowniczych dolin rzecznych. Jednym z ciekawszych miejsc Rudaw Janowickich jest pole biwakowe na Sokolniku, potocznie zwane gołoborzem (800-870 m n.p.m). Można stąd podziwiać przepiękne widoki, ale także zachwycać się pięknem przyrody.

 Do cennych przyrodniczo terenów można zaliczyć około 8 typowych siedlisk, które objęte zostały programem Natura 2000. Należy tu wymienić okolice Miedzianki, Mniszkowa i Wieściszowi, gdzie spotkać można unikalne na Dolnym Śląsku fragmenty muraw galmanowych (rosną na podłożach zasobnych w metale ciężkie), czy rzadki i ciekawe rośliny jak wiciokrzew pomorski, rojnik pospolity, tojad pstry, zanokcica serpentynowa. Warte uwagi są także Mokradła Trzcińskie, które są siedliskiem bardzo rzadkich i chronionych grzybów, zwłaszcza grzybów torfowych, wpisanych do czerwonej listy, zagrożonych wyginięciem. Ewenementem na skalę światową było stworzenie Leśnego Banku Genów w Kostrzycy ( 1995 rok), którego głównym zadaniem jest gromadzenie nasion roślin z różnych obszarów, dla ich długotrwałego przechowywania. Celem takiego działania jest możliwość odtworzenia naturalnego drzewostanu w razie np. katastrofy ekologicznej czy tez innej klęski.


Online 19 (3)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet