Góry Sanocko-Turczańskie
 Góry Sanocko-Turczańskie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Region Karpacki 

Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim 

Zewnętrzne Karpaty Wschodnie 

Beskidy Lesiste 

Góry Sanocko - Turczańskie  

 

 

 

Magura Łomniańska (1024 m n.p.m.) 

Położenie
Góry Sanocko – Turczańskie to niewielkie pasm górskie w Karpatach Wschodnich, przecięte granicą polsko - ukraińską. Rozciągają się one na powierzchni około 930 km² na północ od Bieszczadów, a na południe od Pogórza Przemyskiego, między dolinami środkowego Sanu i Stryja; ich przedłużeniem za rzeką Stryj są Beskid Brzeżne.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Góry Sanocko – Turczyńskie mają regularny, równoległy układ – tzw. układ rusztowy, czyli system równoległych pasm górskich, przedzielonych dolinami rzek lub potoków. Generalnie Góry Sanocko – Turczańskie mają charakter gór niskich, część pasm nie posiada nawet charakteru górskiego, bowiem ich szczyt nie przekraczają wysokości względnej 300 m. - odnosi się to głównie do ich południowo - wschodniej części. Południowo – zachodnia część składa się z kilku rzędów, zazwyczaj długich ciągów pasm górskich, porozcinanych na pasma dolinami rzek i potoków. Oś Gór Sanocko – Turczyńskich stanowi najdłuższy ciąg pasm: Żuków (Polska) – Magurs Łomniańska (Ukraina) – Rozłucz (Ukraina). W Górach Sanocko – Turczańskich na terytorium Polski wyróżniamy następujące pasma i masywy:
* część górzysta (północno – wschodnia): masyw Suchego Obycza (618 m n.p.m.), pasmo Działu z kulminacją Turnica (598 m n.p.m.), pasmo Jamnej (598 m n.p.m.), pasmo Braniowa (582 m n.p.m.), pasmo Kalwaryjskie (511 m n.p.m.), pasmo Krzemienia (551 m n.p.m.), pasmo Bziany (574 m n.p.m.), masyw Roztoki (641 m n.p.m.), pasmo Wysokiego (585 m n.p..), Chwaniów z kulminacją Brańcowa (677 m n.p.m.) oraz obszar wzgórz rusztowych między pasmem Wysokiego i Chwaniowem, a Górami Słonymi i pasmem Ostrego Działu – Kamiennej Laworty
* część górska (południowo – zachodnia): Góry Słonne (dwa rozległe pasma: główny grzbiet Gór Słonych ze Słonym Wierchem (668 m n.p.m.) i rozczłonowane pasmo Olchowieckie z Orlim Kamieniem (510 m n.p.m.), Górą Granicką (575 m n.p.m.) i Paprocią (503 m n.p.m.), Magura (640 m n.p.m.), pasmo Ostrego Działu – Kamiennej Laworty (769 m n.p.m.), Żuków (Niski, Średni i Wysoki) – masyw Jaworników (909 m n.p.m.), Ostrego (804m n.p.m.), Otryt z kulminacją Trohaniec (939 m n.p.m.).
Część obszary Gór Sanocko – Turczańskich objęta jest ochroną w postaci Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Online 10 (2)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet