Pasmo Posłowickie
 Pasmo Posłowickie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

 

 

 

 

 

 

 

 

Biesak - 384 m n.p.m. 

Pasmo to rozciąga się od doliny Bobrzy na zachodzie, aż po pasmo Dymińskie na wschodzie. Leży na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Pasmo Posłowickie porośnięte jest w większości lasami bukowo-jodłowymi. U podnóża góry Biesak znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej Biesak-Białogon. W rezerwacie tym znajdują się odsłonięte piaskowce i mułowce dolnego kambru oraz niewielkie jeziorko, które powstało w wyniku zalania wodą dawnego kamieniołomu. Najwyższy szczyt to Biesak - 384 m n.p.m.

Online 19 (2)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet