Góry Opawskie
 Góry Opawskie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Pozaalpejska Europa Zachodnia 

Masyw Czeski 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

Sudety Wschodnie 

Góry Opawskie 

 

20 km 

 

Biskupia Kopa (889 m n.p.m.) 

Położenie
Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód fragment polskich Sudetów. Stanowią one niewielkie pasmo na pograniczu z Republiką Czeską, gdzie po stronie polskiej leży zaledwie kilka szczytów, będących częścią rozległej grupy górskiej - Jeseniki. Znajdują się tu także ostatnie, wschodnie wzniesienie polskich Sudetów - Gajna (362 m n.p.m.). Są to także jedyne góry na Opolszczyźnie i bliżej stąd w Beskidy (Wielka Czantoria 115 km) niż w Karkonosze (Śnieżka 130 km).

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Ponieważ góry te nie są zbyt wysokie, z roślin typowo górskich można tu spotkać szarotkę norweską, jaskra platanolistenego. Występują tu także gatunki niezwykle rzadkie takie jak: storczyk, lilia złotogłów, buławnik mieczolistny, trujący wawrzynek wilcze łyko, wiciokrzew pomorski, czy też kłokoczka południowa. Odkryto tu także jedyne w tym rejonie stanowisko zarazy żółtej, osobliwej rośliny karpackiej, która pasożytuje na lepiężnikach. Na uwagę zasługuje tu także rzadko spotykany w Polsce kwaśny las dębowy - rosą w nim obok siebie brzozy, jarzębiny i sosny, natomiast w runie zadomowił się buławnik mieczolistny i dzwonek brzoskwiniolistny.

Można tu także podziwiać kopulaste szczyty, strome zbocza, liczne formy skalne i groty wydrążone przez dawnych górników, głębokie doliny, spienione rzeki no i oczywiście wspaniałe widoki. Ponad 4,6 tys. ha tego mezoregionu chronione jest przez Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”. Najcenniejsze fragmenty naturalnego środowiska Gór Opawskich stanowią: kompleksy leśne na stokach Srebrnej Kopy, przeciwległej Biskupiej Kopie i w dolinie Bystrego Potoku, zamieszkałe przez nietoperze sztolnie po kopalniach złota oraz staw Żabie Oczko, który mieści się w starym łomie, na górze Olszak nad Pokrzywną.

W Górach Opawskich charakterystyczne jest występowanie złóż złota, szczególnie nad Białą Głuchołaską, w dolinie Złotego Potoku i wsi Łąka Prudnicka. Pozostałością złotej przeszłości gór jest m.in. górnicze miasteczko Zlate Hory (dziś w Czechach), które założyli biskupi z Wrocławia. Można tu także natknąć się na rudy żelaza, srebra, ołowiu oraz minerały takie jak granaty i turmaliny.


Online 33 (5)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet