Łysogóry
 Łysogóry

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

 

 

 

 

 

 

 

 

Łysica - 612 m n.p.m. 

To najwyższe i najpotężniejsze pasmo Gór  Świętokrzyskich. Jego granicę wyznacza na północnym zachodzie przełom rzeki Lubrzanki, natomiast na południowym-wschodzie okolica Nowej Słupii. Zbudowane z kwarcytów i łupków kambryjskich. Najbardziej charakterystyczna cecha krajobrazu są gołoborza, czyli rumowiska skalne, wytworzone z piaskowców kwarcytowych. Wzgórza Łysogóry porasta Puszcza Jodłowa – bór jodłowo-bukowy. Prze teren Łysogór przebiega główny, czerwony świętokrzyski szlak turystyczny imienia Edmunda Massalskiego. W wczesnym średniowieczu Łysa Góra stanowiła ośrodek kultu pogańskiego. Najwyższy szczyt to Łysica - 612 m n.p.m.

Online 23 (2)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet