Pieniny
 Pieniny

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Region Karpacki 

Karpaty Zachodnie 

Centralne Karpaty Zachodnie 

Obniżenie Orawsko - Podhalańskie 

Pieniny 

 

 

 

Trzy Korony (982 m n.p.m.) 

Położenie
Pieniny to pasmo górskie położone w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą część długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy). Od południa Pieniny graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy zaś z Gorcami i Beskidem Sądeckim.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Pieniny to nazwa największego w pasie skałkowym masywu wapiennego, przeciętego wąskim, malowniczym przełomem Dunajca, którego dwa przełomy dzielą Pieniny na trzy części:
* Pieniny Spiskie, między doliną Białki a przełomem Dunajca pod Niedzicą; najwyższy szczyt Żar (879 m n.p.m.)
* Pieniny Środkowe (zwane Pieninami Właściwymi), ciągną się od Niedzicy do Przełomu Dunajca między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą (w granicach        Polski); najwyższy, a zarazem najwybitniejszy szczyt – Trzy Korony (982 m n.p.m.)
* Małe Pieniny, sięgające do doiny Popradu; najwyższy szczyt Wysoka (1052 m n.p.m.)
Najatrakcyjniejszym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym pasmem są Pieniny Właściwe, ich północne zbocza opadają ku dolinom, zaś od południa w stronę Dunajca zbocza obrywają się ścianami wapiennymi o wysokości nawet do 300 m.; największą atrakcją tej części jest oczywiście spływ przełomem Dunajca.

Pod względem klimatycznym region Pienin wyraźnie odróżnia się od sąsiednich pasm górskich. Charakteryzuje się stosunkowo łagodnym klimatem, doliny i północne zbocza są chłodniejsze i bardziej wilgotne, natomiast południowe ściany skalne mają klimat suchy i ciepły. Cały obszar Pienin położony jest w zasięgu cienia opadowego, który charakteryzuje się małą liczbą opadów deszczowych.

Pieniny odznaczają się także bogatą florą i fauną, stąd też na obszarze najcenniejszym pod względem przyrodniczym utworzono dwa Paki Narodowe: Pieniński Park Narodowy po stronie polskiej i Pieninský Národný Park po stronie słowackiej' ponadto w Małych Pieninach istnieje kilka rezerwatów przyrody. Na tych terenach charakterystyczne jest bogactwo lasów, w Pieninach przetrwały relikty flory trzeciorzędowej w przykładzie – chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sabiński, dębik ośmiopłatkowy. Jeżeli chodzi o florę, to uważa się, że w Pieninach żyje połowa znanych w Polsce gatunków zwierząt, czyli ok. 13-15 tys. gatunków. Na terenie Pienin występuje 10 gatunków płazów (traszki, żaby, ropuchy, kumaki), gady (jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny), wśród 61 gatunków ssaków przeważają drobne gryzonie i nietoperze, żyją tu również dziki, sarny, jelenie, wydry, rysie, zauważalne są ślady niedźwiedzia i wilków, a także różnorodne gatunki ptaków, które zadomowiły się w tym regionie.

Obecnie Pieniny są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polasce. Decydują o tym przede wszystkim walory przyrodnicze, krajobrazowe, a także dobrze zorganizowana baza noclegowa i infrastruktura turystyczna. Dodakową atrakcjątego regionu jest występowanie wód mineralnych, zwanych szczawami – eksploatowanych w uzdrowiskach Szczawnicy i Krościenku. Ponadto atrakcją turystyczną jest spływ tratwami Pzełomem Dunajca, a dla lubiących mniej ekstrymalne zabawy interesujące mogą być ruiny zamku w Czorsztynie czy gotycko – renesansowy zamek w Niedzicy.

Online 25 (1)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet