Góry Bystrzyckie
 Góry Bystrzyckie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Pozaalpejska Europa Zachodnia 

Masyw Czeski 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

Sudety Środkowe 

Góry Bystrzyckie 

 

40 km 

 

Jagodna (977 m n.p.m.) 

Położenie
Prawie w całości leżą na terenie Polski i ciąganą się od okolic Dusznik Zdroju po Międzylesie na południu. Góry Bystrzyckie na północy ograniczone są doliną Bystrzycy Dusznickiej, na wschodzie ostra krawędź wyznacza uskok tektoniczny, stromo opadający do Rowu Górnej Nysy. Na południu Góry Bystrzyckie opadają ku Przełeczy Międzyleskiej. Przełęcz Spalona dzieli Góry Bystrzyckie na dwie części: północną, gdzie dominuje Łomnicka Równina (898 m n.p.m.) i Wolarz (850 m n.p.m.), oraz południową, gdzie wybijają się szczyt Jagodna (977 m n.p.m) i Czerniec (891 m n.p.m.). Wierzchowiną grzbietową gór przebiega główny europejski dział wodny między zlewiskami Morza Bałtyckiego i Północnego.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Góry Bystrzyckie to kraina starych wsi sudeckich, wyglądających jak żywe skanseny, z drewnianymi kościołami, barokowymi, przydrożnymi figurami i zabytkowymi chatami. Dzięki niskiemu zaludnieniu i braku urbanizacji teren ten jest wyjątkowo atrakcyjny przyrodniczo. W Górach Bystrzyckich nie ma raczej ciekawych minerałów, a pasmo to w większości zbudowane jest ze skał metamorficznych i gnejsów.

Góry Bystrzyckie wyróżniają się dużą lesistością. W środku masywu znajduje się bezcenna osobliwość florystyczna – Torfowisko pod Zieleńcem. Jest ono uważane za jedno z najpiękniejszych krajobrazowo i najbardziej interesujących przyrodniczo zakątków Sudetów. Biegnąca przez nie tzw. zielona droga dzieli torfowisko na dwie części: północną, która tworzy tzw. Topielisko, i południową, zwaną Czarnym Bagnem. Na terenie torfowiska bogaty jest świat owadów, bezkręgowców i ptaków. Do rzadkich gatunków można tu zliczyć: motyla szlaczkonia cytrynka, modraszka bagniczka, ważkę żagnicę, kilka gatunków pajęczaków, mających tu jedyne znane w Polsce stanowisko, głuszca, cietrzew, świergotka łąkowego, czy też bociana czarnego. Żyje tu także wiele saren, jeleni i muflonów.

Dla rowerzystów nie lada atrakcją będzie szosa, zwana "Autostradą Sudecką", biegnąca zboczem Gór Bystrzyckich, doliną Dzikiej Orlicy, a także zboczem Gór Orfickich. Jest ona godna polecenia ze względu na zachwycające walory krajobrazowe, iście pocztówkowe.


Online 23 (1)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet