Góry Złote
 

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Pozaalpejska Europa Zachodnia 

Masyw Czeski 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

Sudety Wschodnie 

Góry Złote 

 

40 km 

 

Smreka (1109 m n.p.m) 

Położenie
Góry Złote ciągną się szerokim łukiem od granicy z Górami Bardzkimi – Przełęczy Kłodzkiej na północnym-zachodzie, do Gór Bialskich i czeskich Deseników na południu. Od północy pasmo te kończą się w Złotym Stoku stromą krawędzią tektonicznego uskoku nad Przedgórzem Paczkowskim, natomiast od zachodu ogranicza je Biała Lądecka.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Góry Złote są jednym z dłuższych i najbardziej malowniczych pasm w Sudetach, mogących swą linią do złudzenia przypominać Beskidy. Budowa geologiczna jest tu bardzo złożona, ponieważ reprezentowane są tu niemal wszystkie typy skał spotykanych w Sudetach ( m.in. sjenity, granity, bazalty, gnejsy i łupki krystaliczne, oraz wapienie). W części zachodniej, w obszarze uskoku Złoty Stok-Skrzynka, można spotkać dość znaczne złoża kruszców m.in. złota. Być może właśnie dzięki zlokalizowanym tu żyłom złota góry te zawdzięczają swoją nazwę W części środkowej pasma można także natrafić na bazaltowe kominy wulkaniczne.

Ciekawym miejscem, które warto zwiedzić na terenie Gór Złotych, jest udostępniona dla turystów dawna, podziemna kopalnia arsenu w Złotym Stoku. Na uwagę zasługuje również Jaskinia Radochowska – jaskinia krasowa, która w całości objęta jest ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej i ze względu na długość swych korytarzy (265m) jest drugą w polskich Sudetach po jaskini Niedźwiedziej. Największa atrakcję stanowi tu tzw. Komora Gotycka. Jest to trójkątna sala, z jeziorkiem krasowym o powierzchni ok. 30 m² i głębokości ok. 2 m.

 

Online 7 (3)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet