Masyw Śnieżnika
 Masyw Śnieżnika

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Pozaalpejska Europa Zachodnia 

Masyw Czeski 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

Sudety Wschodnie 

Masyw Śnieżnika 

 

ok.25 km 

 

Śnieżnik (1425 m) 

Położenie
Masyw Śnieżnika położony jest na południowy wschód od Kłodzka i stanowi najwyższe pasmo w polskiej części Sudetów Wschodnich (wyższe od niego są tylko Karkonosze). Od zachodu graniczy z Górami Bystrzyckimi, grzbiet wschodni biegnie w kierunku Gór Bielskich, aż ku Jesionikom, grzbiet północno-zachodni opada w kierunku Kotliny Kłodzkiej, natomiast północno-wschodni w kierunku Lądka-Zdrój.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Masyw Śnieżnika jest unikatowy, zarówno pod względem geologicznym, przyrodniczym, jak i klimatycznym. Ponieważ pokrywa śnieżna utrzymuje się tu przez 243 dni w roku, etymologia nazwy masywu jest oczywista. Masyw Śnieżnika jest prawie bezludny, a przy tym bogaty w ciekawą, unikalną roślinność. Na jego grzbietach, przy odrobinie szczęścia, można dostrzec pasące się kozice. Tutejsza halę (kiedyś wypasano na niej szwajcarskie krowy) porastają murawy alpejskie oraz trawy charakterystyczne dla podbiegunowej tundry. Na całym terenie Masywu Śnieżnika znajduje się Śnieżnicki Park Krajobrazowy (pow. 288 km2).

Wśród atrakcji regionu warta uwagi jest najdłuższa jaskinia w polskiej części Sudetów - Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie. Została ona odkryta w 1966 roku podczas eksploatacji kamieniołomu marmuru. Jej otwór wejściowy mieści się na wysokości  800 m n.p.m., korytarze mają łączną długość ok. 3 km i usytuowane są na 4 poziomach. Nazwa jaskini pochodzi od znaleziska, jakie odkryto podczas jej eksploracji – odnaleziono tu szczątki niedźwiedzia jaskiniowego, a także szczątki tysięcy zwierząt plejstoceńskich. Warto także zwiedzić pasmo Susziny i Podbelki – można to znaleźć resztki umocnień wojennych sprzed ponad 100 lat. Ciekawym miejscem jest także kamienisty szczyt Trójmorskiego Wierchu, z którego to biorą swoje źródła dopływy trzech europejskich mórz - Bałtyckiego, Czarnego i Północnego. Z tej góry spływają wody do Odry, Łaby (Elby) i Dunaju.


Online 14 (2)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet