Pasmo Zgórskie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrol - 388 m n.p.m. 

Pasmo to biegnie od zachodu, od okolic miejscowości Rykoszyn, na wschód po przełom Bobrzy. Natomiast przełom tej rzeki oddziela je od Pasma Posłowickiego. Pasmo Zgórskie porastają głównie bory mieszane, grądy i buczyny. Z uwagi na wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe teren ten znakomicie nadaje się do uprawiania turystyki pieszej, a także rowerowej. Przez Pasmo Zgórskie przebiegają trzy szlaki turystyczne piesze, szlak geologiczny oraz trzy szlaki rowerowe. Pasmo to jest również początkiem czarnego szlaku turystycznego prowadzącego do Piekoszowa. Najwyższy szczyt to Patrol - 388 m n.p.m.

Online 25 (1)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet