Grzbiet Bolechowicki

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska (332 m n.p.m.) 

Pasmo położone na południowy-zachód od Kielc. Jego granicę na zachodzie wyznacza dolina rzeki Bobrza, natomiast na wschodzie droga Kraków-Kielce. Najwyższym wniesieniem gór jest Miejska (332 m n.p.m.). Inne wzniesienia to Okrąglica (320 m n.p.m.), Czerwona Góra (328 m n.p.m.). Pasmo Bolechowieckie zbudowane jest przeważnie z wapieni dewońskich, częściowo przykrytych utworami permskimi. Znajdują się tu także liczne marmurołomy np.: na górze Berberysówce „Bolechowice”, na Okrąglicy „Szewce”, na Czerwonej Górze „Zygmuntówka”. Góry Bolechowieckie chronione są w obrębie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego (1996 rok). W jego obrębie na uwagę zasługuje Jaskinia Raj, która stanowi rezerwat o powierzchni 7,8 ha. W tej odkrytej w 1964 roku krasowej jaskini największą atrakcję stanowią stalaktyty (nagromadzone w niektórych miejscach nawet do 200 stalaktytów na metr kwadratowy stropu), trafiają się także makarony, czyli cienkie sople przypominające rurki. Przez pasmo przebiegają m.in. czerwony szlak turystyczny z Kielc do Chęcin, niebieski szlak z Chęcin do Łagowa, żółty szlak turystyczny z Gnieździsk na Tarczówkę.

Online 8 (3)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet