Pasmo Oblęgorskie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

 

 

 

 

 

 

 

 

Siniewska Góra - 449 m n.p.m. 

Pasmo to, zbudowane z piaskowców triasowych, rozciąga się od doliny Łosośny na zachodzie, po dolinę Bobrzy na wschodzie. Porośnięte jest w lasem, w którym przeważają dęby, buki i jodły. Południowe stoki pasma pocięte są licznymi wąwozami oraz ciekami wodnymi. Przez pasmo przebiega czerwony szlak turystyczny im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków. Najwyższy szczyt to Siniewska Góra - 449 m n.p.m.

Online 12 (1)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet