Góry Orlickie
 Góry Orlickie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

Pozaalpejska Europa Zachodnia 

Masyw Czeski 

Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

Sudety Środkowe 

Góry Orlickie 

 

ok. 35 km 

 

Orlica (1084 m n.p.m.) 

Położenie
Góry Orlickie to mało zróżnicowane i równoległe pasmo do Gór Bystrzyckich, położone w południowo-zachodniej części Ziemi Kłodzkiej, oddzielone doliną Dzikiej Orlicy i górnym biegiem Bystrzycy Dusznickiej. Polski fragment tych gór to zaledwie skrawek od przełęczy Polskie Wrota (660 m n.p.m.), po stoki Małej Deštná (1082 m n.p.m.) nad Zieleńcem.

Ciekawostki z historii, fauny, flory, kultury
Góry Orlickie są bliźniaczym pasmem Gór Bystrzyckich. Zbudowane są z metamorficznych gnejsów i łupków krystalicznych, a zbocza mają zróżnicowaną stromiznę oraz kopulaste szczyty. Jest to obszar bardzo atrakcyjny zarówno pod względem przyrodniczym, klimatycznym jak i turystycznym. Dominują tu lasy świerków, gdzieniegdzie zachowała się pierwotna buczyna. W dolinach znajdują się torfowiska i liczne bagienka.

Występuje tu duża ilość odpadów, która w połączeniu z długo trwającą zimą zapewnia znakomite warunki narciarskie przez większą cześć w roku. Istnieje tu klika dużych ośrodków narciarskich (Zieleniec w Polsce oraz Rziczek i Desztne w Czechach). Jest to także doskonały teren do uprawiania narciarstwa biegowego. Polska część Gór Orlickich wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu „Góry Bystrzyckie i Orlickie” i wraz z doliną górnej Bystrzycy Dusznickiej są projektowanym obszarem sieci Natura 2000. Ze względu na panujący tu klimat oraz przestrzeń, która zajmują Góry Orfickie, mogą zdawać się one być większe niż to, co pokazuje mapa.


Online 23 (4)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet