Pasmo Cisowskie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

 

 

 

 

 

 

 

 

Włochy (427 m n.p.m.) 

Granicę tego pasma na zachodzie wyznacza dolina rzeki Belnianka, natomiast na wschodzie rzeka Łukawka. Zbudowane jest przede wszystkim z szarogłazów i łupków sylurskich oraz piaskowców dewońskich i kambryjskie. Pasmo to porasta las, w większości o charakterze naturalnym. Znajduje się tu min.in. Rezerwat przyrody Cisów im prof. Zygmunta Czubińskiego – ochronie podlega tu fragment naturalnego lasu mieszanego o charakterze pierwotnym. Przez Pasmo Cisowskie przebiega niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa. Najwyższy szczyt to Włochy (427 m n.p.m.)

Online 15 (1)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet