Pasmo Orłowińskie

Megaregion :

Prowincja :

Podprowincja :

Makroregion :

Mezoregion :

 

Dlugość :

Średnia wysokość :

Najwyższy szczyt :

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższy szczyt to Kieł - 452 m n.p.m. 

Pasmo to rozciąga się od przełomu rzeki Belnianki na zachodzie, aż po dolinę Łągowicy na wschodzie. Zbudowane jest głównie z szarogłazów i łupków sylurskich, oraz piaskowców dewońskich i kambryjskich. Pasmo Orłowińskie wchodzi w skład Lisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, a zachodnia jego cześć porośnięta jest lasem gdzie przeważają: dęby, buki, jodły i sosny. Przez pasmo przebiega niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa. Najwyższy szczyt to Kieł - 452 m n.p.m.

Online 21 (2)
2008 www.gory-online.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wykonanie: Tenet